Městská knihovna Kamenice nad Lipou

Roku 2010 jsem převzala patronát nad knihovnou v Kamenici nad Lipou.

Moje těsná spolupráce s knihovnou však začala už před mnoha lety, někdy v roce 2005. Postupem času rozkvetla do mnoha jedinečných i periodických projektů, které jsou zaměřeny především na dětské čtenáře. Setkáváme se v kamenické dětské knihovně, ve škole, v prostorách zámku či zámecké zahrady, spolu s dětmi jsme prožili Noc s Andersenem u kamenické lípy, často se vídáme také v Praze, kde vybude i chvilka na letmou prohlídku památek.

S vedoucí knihovny Hankou Senderákovou i vedoucí dětské knihovny Majkou Zbudilovou jsme už dobré známé. Největším naším společným úspěchem a určitě nejvýznamnější akcí je pravidelný dvoudenní zájezd dětí z kamenické základní školy do Prahy, který dvakrát ročně pro cca 60 dětí plně hradí Nadace pro obnovu a rozvoj Ing. Michala Voráčka, za což mu náleží velký dík.

A proč zrovna zdejší knihovna? Z Kamenice pocházel můj dědeček Václav Voráček, babička Marie Urbanová byla z blízkého Mnichu, snad i proto se mi okolní krajina i město odjakživa zdály blízké a známé. Ráda se do Kamenice nad Lipou vracím. Díky malým i velkým kamarádům, které tu dnes mám, je pro mne něčím mnohem víc, než jen líbezným městečkem.

Archiv akcí, fotogalerie a více o rozmanité činnosti knihovny na: http://www.knihovnaknl.cz

Fotogalerie vybraných akcí: kamenice-fotogalerie-vybranych-akci.doc

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy vznikla v roce 1997 s cílem podporovat prospěšné projekty ve zdravotní a sociální oblasti. Alena Ježková se stala jedním z jejích patronů v roce 2013. Více o nadaci na www.divokehusy.cz.

Čtení pomáhá po celém světě

Projekt Čtení pomáhá vznikl v roce 2011 a za první rok jeho existence se do něj zapojilo téměř sto tisíc dětí. Projekt je jedinečný v tom, že spojuje podporu dětského čtenářství a možnost pomoci potřebným a handicapovaným. Stačí se zaregistrovat na www.ctenipomaha.cz, vybrat si jeden z mnoha desítek knižních titulů, přečíst jej a zodpovědět jednoduché otázky; následně je čtenáři přiděleno virtuálních 50 Kč, kterými na stejné stránce může přispět na jednu z vybraných charit. Peníze pocházejí ze soukromé nadace Martiuna Romana, iniciátora projektu, který na Čtení pomáhá každoročně vyčleňuje 10 miliónů korun.

Děti z celých Čech a Moravy svým čtením dosud změnily  obrovské množství osudů; mnoha handicapovaným dětem a dospělým pomohly nakoupit potřebné pomůcky, dětem v Zambii nebo v Bangladéši umožnily navštěvovat školu, přispěly na oční operace afrických dětí anebo českým seniorům umožnily setkávání v nově rekonstruovaných prostorách.

Proč mají děti číst:

Když čteme knihu, žijeme s jejími postavami v dobrém i zlém, poznáváme nové světy, nové myšlenky. Četbou každé kvalitní knihy se v nás něco mění - rosteme v lepší lidi. Děti potřebují číst, aby mohly vyrůst.

Dětské knihy, které ovlivnily můj život:

První kniha, kterou jsem sama přečetla, byl Mikeš od Josefa Lady. Tehdy jsem objevila, že zvířata mluví. Přečetla jsem Ferdu Mravence od Ondřeje Sekory, od té doby dávám pozor, abych nikoho nezašlápla. Přečetla jsem Ronju, dceru loupežníka od Astrid Lindgrenové, a pochopila jsem, že nejcennější je mít svobodné srdce.
Můj tip na nejlepší knihu pro mladší školáky:

Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu 

Proč podporuji projekt Čtení pomáhá:

Projekt Čtení pomáhá v sobě spojuje čtení a pomoc potřebným. Obojí patří k dobrému životu.